tisdag, september 10, 2013

Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplan för Seminarieparken

Att miljölagstiftningen kan fungera i parkfrågor står klart när Mark- och miljödomstolen nu upphäver detaljplanen för Seminiarieparken. Att landshövdingens långa fingrar (han vände ju länsstyrelsens nej till ett ja) inte rår på domstolen också är ett sundhetstecken för att lagstiftningen tillämpas rättssäkert. Men än är nog inte sista ordet sagt, ett överklagande från kommunen skulle inte förvåna.
Affärsverksamhet bloggar