tisdag, september 17, 2013

Bästa miljöpolitiken!

Riksdag & Departement skriver nu om hur svenskarna uppfattar partiernas miljöpolitik. En majoritet av svenskarna anser att MP har den bästa miljöpolitiken. Om nu denna majoritet ändå också tyckte att miljöfrågan också var den viktigaste frågan och den fråga som var avgörande för vilket parti man skulle välja... så skulle vi få en helgrön miljöpartistisk majoritetsregering utan beroende av några stödpartier! Centern har förstås fallit som en sten, och det är faktiskt fler som idag anser att S och M har en bra miljöpolitik än vad som anser att C har det. "Alliansens gröna röst" uppfattas alltså som gråare än Moderaterna! Kan tyckas märkligt eftersom C och M båda är företrädare för regeringens politik och i praktiken därför lika goda kålsupare. Men kanske ändå ett rättvist betyg med tanke på att det är centern som har miljöministerposten och därmed ansvarigt för den undermåliga miljöpolitiken, så till den milda grad att det är svårt att tro att en moderat miljöminister gjort ett sämre jobb!
Affärsverksamhet bloggar