fredag, september 13, 2013

Lilla klimatboken ute som ebok

Tyvärr är det än mer viktigt att öka kunskapen kring klimatfrågan idag än det var när Lilla klimatboken först gavs ut 2010 - nu finns den därför också som ebok.
Affärsverksamhet bloggar