onsdag, september 18, 2013

Kommunskiljande snarare än partiskiljande fråga

UNT skriver nu om de två alternativen från regionförbundet angående väg 288. Viktig fråga att belysa inför beslutet, och helt korrekt att MP och V i kollektivtrafiknämnden prioriterat järnväg framför väg, inte minst då kollektivtrafiknämnden brottas med frågan att få möjlighet att stanna i Vänge, Järlåsa och Vittinge med det tåg vi satt in mellan Uppsala och Sala, vilket inte är möjligt idag pga bristande spårkapacitet. Men att, som sägs i artikeln, det skulle vara så att MP och V som partier står för ett alternativ och övriga partier för ett annat stämmer bara ur ett KTN-perspektiv. I remissen har exempelvis majoriteter i Enköping och Tierp ställt sig bakom tågalternativet, medan Östhammar förespråkar vägalternativet. När regionfullmäktige i slutänden ska fatta beslut är det såldes i första hand regionala skillnader som ska vägas samman, inte partiskiljande, och det står nog inte klart än hur något parti - ej heller MP - kommer rösta i slutänden.
Affärsverksamhet bloggar