fredag, september 20, 2013

Gör Uppsala till LOU-fri zon

Varje år görs cirka 20 000 upphandlingar i Sverige inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). Den 244 paragrafer långa lagen medför att genomsnittstiden från det att en upphandling påbörjas till det att avtal kan skrivas är ett och ett halvt år. Hela sju procent av upphandlingarna överklagas, vilket innebär än längre tid innan en upphandling når sitt avslut. Det är därför en intressant tanke när Christina Ramberg, professor i civilrätt, torgför att LOU kunde skippas helt, att det är en onödig lagstiftning, som medför risk för korruption, att upphandlarna inte törs ställa relevanta miljökrav och att kostnaderna skenar. Kruxet i sammanhanget är dock att den svenska lagstiftningen kring den offentliga upphandlingen grundar sig på ett EU direktiv, och syftet med direktivet är att stimulera ökad handel mellan medlemsländerna. Att skrota LOU helt är alltså inget beslut som riksdagen har mandat att fatta. LOU går dock längre än vad EU-direktivet kräver, hela 7 av 10 offentliga upphandlingar inom ramen för LOU omfattas egentligen inte av EU-direktivet, så frågan kan hanteras på många sätt parallellt, naturligtvis genom att riksdagen gör LOU mindre rigid, men också genom att Sverige verkar inom EU för att helt avskaffa direktivet och till dess så skett borde Sverige ansöka om att få bli försöksområde som LOU-fri zon, och om inte hela Sverige så i alla fall någon kommun eller region, t ex Uppsala!
Affärsverksamhet bloggar