måndag, oktober 07, 2013

Centerns plakatpolitik

När Annie Lööf visar upp ett plakat med hur vindkraften byggts ut de senaste åren, och tar åt sig äran för det plakatpolitik. Utbyggnaden är inte tack vare regeringens politik, utan trots den. Den främsta anledningen till att utbyggnaden av en teknik som varit mogen länge till sist kommit igång i större skala är elcertifikatsystemet som infördes 2003, under en socialdemokratisk regering. Centern må ha fått kämpa inom alliansregeringen för att systemet inte skulle skrotas, men flytta fram positionerna ytterligare politiskt har man inte lyckats med. Utbyggnaden har istället försvårats med införandet av kommunalt veto och en allt mer oklar skattesituation. Och den stora bromskloss som seglat upp senaste åren med en vindkraftfientlig Försvarsmakt som utnyttjar sin vetorätt till att stoppa utbyggnad på bred front har man inte lyckats med, trots att det vore en enkel sak för riksdagen att besluta att vetorätten skulle plockas bort. Om Annie Lööf är ärlig i sin vilja att vindkraftutbyggnaden skulle få verklig vind i synen bör hon rösta på ett äkta grönt parti.
Affärsverksamhet bloggar