onsdag, september 25, 2013

Elområdesfrågan svår nöt

Förvaltningsrätten prövar nu om Svenska Kraftnät hade laglig rätt att dela in Sverige i fyra elområden med olika elpris. Att konsumenterna får betala mer för elen i söder än i norr, där vattenkraften finns, är en sympatisk utgångspunkt. Men indelningen har också negativa konsekvenser. För SVEF, med medlemmar i hela landet och med vindkraftverken utspridda i hela landet, är det förstås en ökad administrativ börda att matcha medlemsandelar mot produktion i fyra områden istället för att kunna se till landet som helhet. I princip kan vi hamna i situationer där vi inte kan ta emot nya medlemmar i ett område pga att produktionen inte räcker där, samtidigt som vi har överproduktion i ett annat område. Det blir alltså intressant att följa vad förvaltningsrätten kommer fram till.
Affärsverksamhet bloggar