torsdag, september 26, 2013

Har inget vatten runnit i Fyrisån på 13 år?

Hösten 2000 skrev jag, inom ramen för mina studier i Miljö- och naturresurser i samhällsplaneringen, en uppsats kring hur Byggnadsnämnden i Uppsala fungerade. När Kommunrevisionen nu är färdig med en granskningsrapport över samma nämnd konstaterar jag att slutsatserna i de två dokumenten är påfallande lika. Har då inget vatten runnit i Fyrisån på 13 år?
Affärsverksamhet bloggar