måndag, oktober 19, 2009

Ny översiktsplan negativ för kransorterna

Diagramet nedanför visar vilket stort genomslag Översiktsplanen från 2006 faktiskt haft. Men nu riskerar utvecklingen brytas med negativa konsekvenser för de kransorter som är beroende av en växande befolkning för att kunna upprätthålla en bra servicenivå. Idag tar nämligen KSAU ställning till att skicka nytt förslag till ÖP på remiss, där all kraftfull styrning är bortplockad. Fortfarande heter det visserligen att det är positivt att samla bebyggelse i kollektivtrafikförsörjda lägen, men om man samtidigt inte törs styra utvecklingen är det floskler utan innehåll. Hör mer i Radio Uppland och se inslag i TV4.
Affärsverksamhet bloggar