onsdag, oktober 07, 2009

Seminarieträdgårdens öde skjuts på framtiden

Kommunstyrelsen beslutade idag att Byggnadsnämnden bör omarbeta detaljplanen för kvarteret Seminariet. Det innebär att det omedelbara hotet är avvärjt, men att risken för en förödande exploatering kvarstår. Alliansen har köpt sig tid att tala sig samman. Men det hade varit bättre om centerpartiet stått upp för att bevara parken helt och tordats göra upp över blockgränsen i frågan. Debatten i ärendet var mycket märklig; Liv Hahne (M) och Leif Sanner (FP) argumenterade kraftfullt mot det egna alliansförslaget. Om det är ett tecken på att Liv Hahne som byggnadsnämndsordförande i nästa skede återigen kommer att strunta i KS yttrande är det illavarslande. Den minnesgoda kommer ihåg att när KS yttrade sig över strukturprogrammet förra mandatperioden var svaret till Byggnadsnämnden att ingen exploatering fick förekomma i området, men det har ju Byggnadsnämnden hittills obstruerat mot. Ännu märkligare blev det emellertid i omröstningen där Centerpartiet inte röstade för sin egen reservation... ja, jag yrkade på just den skrivning om att inte exploatera parken, utan istället öppna upp den och göra den tillgänglig, som centerpartisterna ville lägga som särskilt yttrande - men fick inget stöd från C! Det ger minst sagt inget förtroendeingivande hopp inför Centerpartiets fortsatta agerande i frågan när man inte röstar för den linje man säger sig företräda.
Affärsverksamhet bloggar