måndag, oktober 05, 2009

Ingen ny miljökonsekvensbeskrivning om Bäverns gränd

Först imorgon justeras kommunfullmäktiges protokoll från förra veckans sammanträde, inkluderande beslutet att återremittera frågan om Bäverns gränd med krav på att ta fram en ny miljökonsekvensbeskrivning kring situationen om att delvis öppna gränden för biltrafik. I vanliga fall brukar det heta att det är först efter justeringen som besluten gäller. Men redan idag tog KSAU beslut att inte ta fram någon ny miljökonsekvensbeskrivning. Med tanke på att det lär vara många boende vid Bäverns gränd som står i färd med att överklaga ett slutligt beslut i fullmäktige, borde majoriteten vara noggrann med att att inte missa någon formalia...
Affärsverksamhet bloggar