torsdag, september 24, 2009

Skolnedläggning ingen politisk fråga?

Ytterligare ett interpellationssvar inför måndagens fullmäktigesammanträde har kommit. Nu angående flytten av årskurs sex i Vattholma till Storvreta. Denna gång är svaret tydligt: Cecilia Forss (M) menar att "Fördelningen av undervisningen mellan lokalerna är inte en fråga som skall behandlas av Barn- och ungdomsnämnden". Vilka klassrum på en skola som ska användas av vilka klasser är självfallet inte en politisk fråga; men att reducera frågan om eleverna ska gå i en skola nära hemmet eller i en skola en mil bort till en opolitisk fråga är synnerligen bekymmersamt. Nästa gång kan årskurs fem flyttas med beslut på tjänstemannanivå, sedan årskurs fyra, tre, två och ett - och vips har skolan avvecklats genom enkla tjänstemannabeslut som den politiska nivån inte behövt ta i. Det är naturligtivis enklast så för nämnden, med tanke på de protester som blossat upp kring flytten av sexorna från vattholmaskolan, men samtidigt väldigt fegt. Återstår att se om protester riktade direkt mot skolledningen kan rädda kvar sexorna i Vattholma.
Affärsverksamhet bloggar