torsdag, september 17, 2009

Tredje gången ogillt?

Knappt har bläcket torkat från regeringsbeslutet att inte medge kommunfullmäktige att ändra reservatsföreskrifterna för naturreservatet Hågadalen-Nåsten, innan fullmäktige gör ett nytt försök. Ja, på måndag den 28:e september kommer frågan till fullmäktige för tredje gången under mandatperioden. Liksom vid de två tidigare tillfällena vill Miljöpartiet och Vänsterpartiet avslå förslaget, och de två tidigare gångerna har vår reservation vunnit gillande vid överprövningen. Om det blir tredje gången ogillt återstår att se. Mer än intrånget i sig är själva principen viktig; ett område där beslut är taget om långsiktigt skydd i form av naturreservat ska inte kunna exploateras hur som helst, och helt klart inte genom ett enkelt fullmäktigebeslut. Samtidigt ska medges att det finns en uppenbar risk med att det hittills också varit så att fullmäktige inte kunnat besluta om ändring av naturreservatsföreskrifter - att viljan att ta beslut om nya naturreservat blir ännu svagare hos den borgerliga alliansen, när man inser att besluten i princip är definitiva. I och för sig har expempet Årike Fyris visat att viljan redan är obefintlig...
Affärsverksamhet bloggar