tisdag, september 15, 2009

Kom till möte om Seminarieparken!

Klockan 18 ikväll arrangerar Miljöpartiet ett möte om Seminarieparken i Lärarhögskolans lokaler, Seminariegatan 1. Bakgrunden är den detaljplan som nu är ute på remiss, som syftar till att exploatera parken. De senaste årens snabba exploatering av Uppsalas grönområden måste brytas. Att närboende protesterar mot att deras parker byggs igen är mer regel än undantag; men allt som oftast viftas det undan med att bakåtsträvande NIMBYUS inte får stå i vägen för den utveckling en majoritet av uppsalaborna vill se. Men det är feltänkt - istället borde man dra slutsatsen att en majoritet av uppsalaborna faktiskt inte vill att bostadsnära grönområden byggs igen. Att det är klokt att bevara bostadsnära grönområden stöds också av den forskning som påvisar ett tydligt samband mellan god hälsa och tillgång till bostadsnära grönområden. Kommunstyrelsens beslut förra veckan om att avbryta planerna på att exploatera Marielundsområdet var tyvärr sannolikt ett unikt exempel på att den borgerliga majoriteten kan lyssna på medborgarprotester. Men kanske gav det så mycket råg i ryggen till de som vill bevara Seminarieparken, att också den kampen kan vinnas.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Jim said...

Några frågor.
Behöver vi inte bygga ihop staden för att det inte skall bli långa sträckor mellan de olika målen?
Man kan väll inte hålla på att sprida ut allt, kommer det inte då sluta med att det blir ett nytt Gottsunda långt ifrån stadskärnan med långa sträckor utan cykel/gång möjligheter? kv. Seminariet är stort och klarar 4 st hus. Dessutom, när skolan flyttar så kommer parken bli tom, för det är inga som är där förutom skoleleverna. Och då är det väll mycket bättre att ta invånarna dit och rusta upp resten av parken?

2:33 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Jo, vi ska hålla ihop staden. Men det måste också finnas bostadsnära grönområden. I området byggs väldigt mycket nu och seminarieparken behövs som stadsdelspark. Självfallet tillgänglig för alla!

9:46 fm  

Skicka en kommentar

<< Home