fredag, september 11, 2009

Mycket intressanta fakta på cykelseminariet

Gårdagens cykelseminarium var i mina ögon mycket intressant, med inlägg kring goda exempel från andra städer och tydlig redogörelse för vad som händer och inte händer i Uppsala. Mest pinsamt är förstås den skriftväxling i cykelparkeringshusfrågan som KS och GTN ägnat ett par år åt, med innebörd att GTN säger sig behöva mer investeringsresurser för att kunna bygga det cykelparkeringshus som fullmäktige beslutat om, medan KS svarar att pengarna redan finns i GTN:s budget. Månne de borgerliga majoriteterna i KS respektive GTN nu resonera ihop sig om en gemensam verklighetsbild istället för att bråka vidare med varandra? Läs mer i UNT.
Affärsverksamhet bloggar