tisdag, september 08, 2009

Nu kommer stadstrafik och länstrafik äntligen att samordnas i praktiken!

Den politiska ambition som så länge funnits att samordna stadstrafik och länstrafik har inte verkställts på grund av att UL och GTN/UB existerat som fristående öar utan annan kommunikation än skriftväxlingar. Nu blir det ändring på det! Den nya styrelsekonstallationen i UB hade sitt första styrelsemöte idag och konceptet med personalunion mellan UB:s och UL:s presidier var ett lyckokast - UB:s nya ordförande Fredrik Ahlstedt (M) tog flera av de initiativ som så länge behövts, bland annat att övergå till gemensamma styrelsemöten med UL:s och UB:s respektive styrelser, för att samla diskussionen och uppnå samma innehåll i besluten. Formellt förs separata protokoll, men besluten mellan styrelserna i gemensamma frågor riskerar inte att spreta. Genialiskt! Gemensamma åldersgränser, taxestruktur etc kommer inte längre vara särskilt svårt att få till. Att inte detta koncept kläckts av någon tidigare är nästan besynnerligt, men de enklaste lösningarna är ibland de som tar längst tid att finna. Men det var inte bara gällande strukturella problem Fredrik visade prov på klartänkthet, även i trafikeringsfrågor, så jag ser verkligen fram emot det fortsatta styrelsearbetet med Fredrik.
Affärsverksamhet bloggar