tisdag, september 08, 2009

"Biogas bättre än vad vi tidigare trott"

Det är sällan något visar sig vara mer miljövänligt än vad som tidigare antagits. Men enligt de rapporter som presenterades vid biogaskonferensen i Göteborg är de nya rönen att biogas faktiskt till och med är bättre än vad forskningen tidigare framhållit. Att Uppsala var tidigt ute med att satsa på biogas är något vi kan vara stolta över!
Affärsverksamhet bloggar