onsdag, september 02, 2009

Rätt och fel på UNT:s ledare

Angående spårtrafikfrågan har UNT:s ledare till sist hamnat helt rätt, när man idag kompletterar sitt tidigare engagemang för spårvagn med att skriva "Spårväg löser inte alla problem. Busstrafik måste finnas kvar även om spårväg anläggs. Spårtaxi kan vara ett intressant komplement inom vissa områden." Läsare av debattsidan känner naturligtvis igen resonemanget från en tidigare debattartikel... Samtidigt som ledarredaktionen har en nykter syn i spårtrafikfrågan hamnar man helt i galen tunna när man skriver om civilflyg på Ärna. Av UNT:s resonemang kan man tro att 1) orsaken till att MP är emot civilflyg på Ärna är att det är ett privat initiativ 2) att kommunen ska understödja allt som är lagligt 3) att ärnafrågan handlar om lågprisflyg eller inte. Alla tre resonemangen är fel. 1) Det är inte ägarformen som motiverar slutsatsen att säga nej till lågprisflyg på Ärna, idén vore ännu mer bisarr som offentligt drivet projekt. 2) Kommunens detaljplanering syftar till att få en rationell markanvändning, bara för att något är lagligt är det inte säkert att det är klokt. Med UNT:s resonemang behövdes inga politiska avvägningar i stadsutvecklingsfrågor och Byggnadsnämnden kunde avskaffas. 3) Ärnafrågan handlar om alla de möjligheter som öppnar sig om vi slipper den bullermatta som nu lägger en död hand över området. Bostäder, idrottsytor, verksamhetslokaler... allt detta säger man nej till om man släpper fram lågprisflyg.
Affärsverksamhet bloggar