onsdag, augusti 26, 2009

Kommunstyrelsebeslut om spårtaxi

Kommunstyrelsen har nu beslutat att uppdra till kommunledningskontoret att förbereda en förprojektering av ett pilotprojekt för spårtaxi med alternativ lokalisering i Boländerna eller sjukhus-/Gluntenområdet, samt att underrätta regeringens särskilda utredare, Kjell Dahlström, om detta. Ärendet kompletterades dock med ett särskilt beslut att nytt ställningstagande ska göras i Kommunstyrelsen efter steg 1. Gustav von Essen (KD) yrkade avslag på hela ärendet och reserverade sig mot beslutet. Uppsalas chanser kan vara försvagade på grund av reservationen. Det är trots allt en alliansregering som ska utse stad, och Kristdemokraterna i regeringen lär inte vilja köra över sina lokala partikamrater, när det samtidigt finns städer där enigheten är total. Se mer i UNT och TV4.
Affärsverksamhet bloggar