måndag, augusti 24, 2009

Vad händer om UL tar över kvällsförbindelsen till Stockolm?

Det är naturligtvis i sig utomordentligt om UL tar över 23.09-tåget Uppsala-Stockholm som SJ tänker dra in. Men vi har sett det förr, att länstrafiken tar över det som SJ inte anser sig kunna driva rationellt. Ska SJ alls finnas kvar i framtiden är knappast modellen att avgång efter avgång läggs ner och plockas upp av någon annan. Vad SJ någon gång måste inse är att det inte går att räkna på om enskilda avgångar är företagsmässigt rationella att driva eller inte. Under årtionden har SJ agerat så att man plockar bort de avgångar som tycks vara företagsekonomiskt sämst, i tro att man då sitter kvar med trumfkorten. Men snart märker man att det även bland de avgångar man har kvar finns några som är sämst, och står i tur för att avvecklas. Verkligheten för många pendlare är att även om man nästan varje dag åker med samma morgon- och eftermiddagstur är man beroende av att ibland kunna ta senare eller tidigare tåg. Om inte den möjligheten finns kan bilen framstå som ett bättre alternativ, för att möjliggöra att man ibland inte hinner med de avgångar som trots allt finns kvar. Och resultatet blir att SJ inte bara tappar resenärerna på de avgångar som plockats bort, utan även på de avgångar som tidigare setts som mest lönsamma.
Affärsverksamhet bloggar