tisdag, augusti 11, 2009

Spårtaxifrågan nära avgörande

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig igår bakom förslag till beslut rörande pilotbana för spårtaxi. Ärendet avgörs av kommunstyrelsen imorgon. Det är en fantastisk händelse om också kommunstyrelsen ställer sig bakom beslutet, efter alla års arbete i motvind, och där det så sent som i juni såg ut som det inte skulle kunna gå att få ett positivt beslut. Om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag är Uppsala en av de kommuner som tävlar om att pekas ut för pilotbana för spårtaxi. Näringsdepartementet har utsett MP:s fd partisekreterare Kjell Dahlström till särskild utredningsman med uppgift att i slutet av augusti föreslå vilken eller vilka kommuner som bör komma ifråga för statlig medfinansiering för sådan pilotbana. Uppsalaförslaget är egentligen två alternativa förslag till dragningar, där huvudalternativet är en bana som försörjer Boländernas affärsområden med arton hållplatser, och alternativförslaget en bana mot Akademiska sjukhuset och Gluntenområdet. I och med att vi har Vectus provbana i Uppsala bör vi ligga väldigt bra till för att pekas ut av regeringen för pilotbanan, men om det inte är en enig kommunstyrelse bakom beslutet imorgon är läget sämre, så nu gäller det att inte snubbla på mållinjen...
Affärsverksamhet bloggar