måndag, augusti 10, 2009

Det blev som jag trodde!

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att återremittera översiktsplan för Funbo, med avseende på det kontroversiella förslaget att hårt exploatera Marielundsområdet. Det innebär att ärendet plockas bort från kommunstyrelsens dagordning på onsdag. Förhoppningsvis innebär detta ett trendbrott i synen på Uppsalas utveckling, som också kommer att prägla arbetet med ny översiktsplan för Uppsala. Tidigare har Miljöpartiet varit väldigt ensamt om att vilja bevara natur- och kulturområden, men tack vare det opinionsarbete som drivits av Marielundsborna har de flesta partier nu slutit upp bakom ett sådant synsätt, i alla fall i det här ärendet.
Affärsverksamhet bloggar