torsdag, juli 02, 2009

Snurrigt värre kring upphandling av revisorer

Imorgon har Stadshus AB ett extra styrelsemöte för att göra om beslut om upphandling av revisorer. Jag har ju tidigare kritiserat Gatu- och trafinämndens upphandlingsrutiner, men tyvärr har även Stadshus AB brustit i upphandling av revisorer till de kommunala bolagen. Ärendet till styrelsen som sådant är sekretessbelagt, men vad som kan sägas är att styrelsens beslut i april om revisorer överklagades och kommunen förlorade, på grund av att nya kriterier som inte funnits med i upphandlingsunderlaget införts i poängbedömningen under en rubrik. Oavsett vilken revisionsbyrå som styrelsen denna gång väljer, riskerar beslutet att överklagas, så en stor del av året kommer att gå innan det blir klart vilka som faktiskt har uppdraget att revidera bolagens verksamhet!
Affärsverksamhet bloggar