onsdag, juli 01, 2009

Förbud mot dubbdäck på Kungsgatan

Gatu- och trafiknämndens ordförande Anders Westerlind (FP) aviserar att majoriteten kommer att utnyttja den möjlighet som öppnas för kommuner genom att införa förbud mot dubbdäck på Kungsgatan. Det är utmärkt, men förbudet borde vidgas till att gälla alla de gatusträckningar där miljökvalitetsnormerna för partiklar överskrids eller är nära att överskridas. UNT:s artikel väcker många känslor, ingenting får vissa att reagera så som inskränkningar mot biltrafikanter. Men att hävda att det är att prioritera miljö framför trafiksäkerhet med dubbfritt är ett felaktigt synsätt. Både miljöaspekter och trafiksäkerhetsaspekter måste alltid vara utgångspunkten. Ungefär lika många människor dör varje år i trafikolyckor och pga utsläpp från trafiken. Att vilja hantera det ena problemet framför det andra är inte rimligt. Att trafikantens ansvar är att färdas säkert och i detta beakta väglag har flera av inläggsskribenterna bortsett ifrån.
Affärsverksamhet bloggar