måndag, juni 29, 2009

Olösta majoritetsfrågor inför semestrarna

Vi går nu in i den sista mötesveckan inför sommarledigheten. Men alliansen måste nog ägna en del kraft under juli åt att få ihop samarbetet i en rad frågor. Aldrig tidigare under mandatperioden har konflikter mellan majoritetspartierna funnits i så många frågor som nu. Den fråga som valsat i media är den Innebandyhall som Fritids- och naturvårdsnämnden, med dess ordförande Ali Moulavi (M)i spetsen, vill se. Centerns Lars O Ericsson säger nej, och vad jag förstår gör också kommunalråden för (KD) och (FP) det. En annan tvistefråga är den föreslagna bebyggelsen i Marielund, där det tycks som centern kan göra upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att stoppa planerna. Men hellre än att åka på pumpen i frågan torde majoriteten försöka hitta en lösning som de kan hålla ihop om. Ytterligare tvistefråga är inställningen till pilotbana för spårtaxi, där det inte bara är mellan de borgerliga partierna, men inom partierna, som uppfattningarna spretar. Gissningsvis blir slutsatsen här att man skjuter "problemet" på framtiden, och att man därigenom omintetgör möjligheterna för Uppsala.
Affärsverksamhet bloggar