tisdag, juni 16, 2009

Ny och bra miljöpolicy för Uppsalabuss!

Igår hade Uppsalabuss sista styrelsemötet innan den bolagsstämman som 1:a juli tillsätter en i huvudsak helt ny styrelse. Den styrelse som verkat sedan 2007 har varit bra, och avslutade sitt arbete med att igår ta beslut om ny miljöpolicy. Bland annat slås fast att användningen av fossila drivmedel helt ska avvecklas. Det är ett principiellt framsteg, nu handlar det inte längre om att fasa in alternativa drivmedel (biogas) men att faktiskt ersätta dieseln helt och fullt. Men än kvarstår naturligtvis att få till stånd de genomförandebeslut som behövs för att öka biogasproduktionen.
Affärsverksamhet bloggar