onsdag, juni 10, 2009

Anders Westerlind (FP) förnekar det uppenbara

Efter gårdagens budgetbeslut i fullmäktige var intresset från medias sida måttligt för efterföljande interpellationsdebatter. Det var synd. Annars hade de kunnat höra Anders Westerlind förneka det uppenbara och se hur vissa borgerliga fullmäktigeledamöter tycktes skämmas över vad han sa. Bakgrunden var min interpellation om att Gatu- och trafiknämnden i upphandlingen av asfaltsbeläggningar gett högre poäng till det fåtal stora företag som har egna asfalstverk. Det rimmar naturligtvis illa med fullmäktiges inriktning att underlätta för små och medelstora företag att delta vid upphandlingar, vilket alla inser lätt. Att Westerlind inte medgav att upphandlingen utformats på ett olyckligt sätt och uttryckte en ambition att förbättra upphandlingsrutierna är illavarslande för fortsättningen. Att försvåra för mindre bolag att delta i upphandlingar leder till ökade kostnader, eftersom konkurrensen blir mindre, och kan i värsta fall bädda för kartellbildning. Interpellationen och (icke-)svaret återfinns här.
Affärsverksamhet bloggar