lördag, juni 06, 2009

Alliansen sviker i kärnvapenfrågan

Jag har just läst klart en biografi över fd utrikesminister Östen Undén. Visst, biografier tenderar lyfta fram det positiva och ska läsas kritisk, men jag måste säga att jag är djupt imponerad över Undéns politiska resultat. Inte minst hans kamp för att Sverige ska fortsätta vara kärnvapenfritt och internationellt verka för avveckling av kärnvapen. Det är perspektiv som nog de flesta svenskar idag tar för givet. Men det var en hård politisk kamp under femtiotalet som ledde fram till den hållningen. Dåvarande Högerpartiet, uppbackat av såväl ÖB som liberala och konservativa tidningar (t ex Expressen, DN., och SvD) krävde ett svensk kärnvapenprogram. Men Undén lyckades både få riksdagsmajoritet för att befästa Sverige som kärnvapenfri nation, och tog inom FN initiativ till den sk Undénplanen, som utvecklats till dagens icke-spridningsavtal. Fram till 2008 har koncensus rådit i kärnvapenfrågan i Sverige. Men 2008 röstade plötsligt Sverige i FN:s Generalförsamling emot förslag till en överenskommelse om total global avrustning av kärnvapen. Den borgerliga regeringen tycks ha fallit till föga för Frankrikes och Storbritanniens krav på att kunna behålla sina kärnvapen. Att hålla ihop inom EU ses av den borgerliga alliansen som viktigare än att företräda Sverige. Detta är illavarslande inför FN-konferensen om kärnvapen 2010. Om vi någonsin ska få se en kärnvapenfri värld är det nödvändigt att företrädare för neutrala kärnvapenfria stater som Sverige törs stå för en sådan linje, oavsett påtryckningar från EU:s kärnvapenländer. Kärnvapenfrågan berör därför i högsta grad också valet till EU-parlamentet. Även om man från borgerligt håll inte längre ställer krav på svenska kärnvapen törs de borgerliga partierna uppenbarligen inte längre arbeta för en global avrustning av kärnvapen. Rösta grönt imorgon!
Affärsverksamhet bloggar