tisdag, maj 26, 2009

Dålig dag på jobbet

Igår var en minst sagt "dålig dag på jobbet". Fullmäktige tog beslut om Ja till lågprisflyg på Ärna. Se mer på TV4 och UNT. Men frågan är inte körd med det. Vid ett rödgrönt majoritetsskifte 2010 rivs gårdagens beslut naturligtvis upp. En fråga som däremot är körd är den planerade nya bron över Fyrisån. Kommunstyrelsen beslutade i mars att uppdra åt Gatu- och trafiknämnden att i samverkan med Byggnadsnämnden planera för en bilbro över Fyrisån med dubbelriktad gång- och cykelbana i Kungsängsesplanadens förlängning med en utformning som stadsbro. Beslutet kommunicerades då som ett utredningsuppdrag. Vid gårdagens planeringsutskott angavs emellertid att beslutet är ett de facto-beslut, att Gatu- och trafiknämnden har i uppdrag att uppföra ny bro över Fyrisån i Kungsängsgatans förlängning. Det enda som skulle kunna stoppa denna vansinnighet, som enligt Gatu- och trafikkontorets beräkningar visar att den totala biltrafikvolymen kommer att öka och att trafiken också dras närmare staden genom att biltrafik väljer den nya bron istället för Kungsängsleden, är så massiva medborgarprotester att alliansen backar.
Affärsverksamhet bloggar

4 Comments:

Anonymous Sverker said...

Vad beslutades egentligen av KF?
Medias förenkling att det handlar om "ja" eller "nej" är ju inte helt rättvisande vad jag förstått.
Från kommunledningen har man försökt hävda att man inte säger varken det ena eller det andra, utan att man pekar på för- och nackdelar och ställer hårda villkor om planerna blir av.
Samtidigt har man i kommunledningskontorets förslag till yttrande sökt neutralisera de säkert påvisade miljöproblemen genom att väsentligt överdriva förhoppningarna om positiva effekter på tillväxt och jobb. Detta medvetet (?) bedrägliga hanterande av kommunens yttrande får man väl tolka som ett uttryck av politisk välvilja?

10:41 fm  
Anonymous Anna Norrman said...

Du kan trösta dig med att vi kommer att få många bra dagar framöver, när vi vinner valet! :-)

2:13 em  
Anonymous Anonym said...

Det var två beslut i frågan. Dels ett remissvar till länsstyrelsen, dels en motion från MP om kommunalt nej till lågprisflyg på Ärna. Kontentan av remissvaret är att man inte bara accepterar lågprisflyg på Ärna, men också hävdar att det skulle leda till en positiv utveckling för regionen. Några "hårda villkor om planerna blir av" finns inte, utöver att man föreslår en begränsning av flygtiderna. Oppositionsförslaget var däremot ett väldigt tydligt nej, både formulerat i remissvaret och genom att vi yrkade att motionen skulle bifallas.

2:57 em  
Anonymous Kenneth Eriksson said...

Miljökontoret sa i sitt yttrande ett klart Nej till civilflyg på Ärna. Här har vi experter som vet vad det handlar om och sedan körs dom över! Så, vad ska vi nu ge till Miljökontoret att syssla med?
Bäst och kolla med Wästljung/Fp först!

9:23 fm  

Skicka en kommentar

<< Home