torsdag, maj 21, 2009

Hattande majoritet

Imorgon presenteras den rödgröna alternativet till majoritetens budgetförslag och jag återkommer då om inriktningen i denna. Om majoritetens förslag har jag inte skrivit tidigare, men till de positiva sakerna i förslaget är att alliansen parerat lite av det vi tidigare kritiserat, nämligen den dumsnåla investeringsbudget, för investeringar som är lönsamma på sikt, som man klubbade i november. Nu är det en annan inriktning, med bland annat 30 mkr/år till energirationaliseringsåtgärder, men också 5 mkr/år till stadsdelsförnyelse, 2 mkr under två år till ytterligare linnéstigar samt 200 mkr under två år till bussdepå. Mindre angenämt är att de också lagt till 80 mkr till ny fyrisåbro och 50 mkr till gottsundaleden, men inte avsatt några resurser för vindkraft eller spårtrafik. Driftsbudgeten får de över huvud taget inte ihop, utan tar 50 mkr från Industrihus 2010, markerar ett ytterligare 50 mkr-uttag från bolagen 2011, och skriver ner pensionsavsättningarna år 2012 och 2013, något man i november hävdade var helt otänkbart att göra. Förvånande är också att det nu är resurserna till pedagogisk verksamhet man vill strama åt, dvs också ett motsatt besked i jämförelse med novemberbeslutet, då det hette att pedagogisk verksamhet måste skonas. Brist på konsekvens är det bästa epitetet att ge budgetförslaget!
Affärsverksamhet bloggar