tisdag, maj 19, 2009

Kommunstyrelseja till lågprisflyg på Ärna

Kommunstyrelsen sa idag ja till lågprisflyg i sitt förslag till remissvar i frågan. Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande 25 maj. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till yttrande med ett tydligt avslag utifrån i första hand klimat- och bullerstörningsaspekter. Även om det är tråkigt att kommunstyrelsemajoriteten inte tagit till sig vilken stor miljöbelastning det blir med lågprisflyg på Ärna, är det inte särskilt överraskande. Hur det går i fullmäktige är en mer intressant fråga, eftersom det finns kloka borgerliga kommunfullmäktigeledamöter som tagit ställning mot lågprisflyg på Ärna.
Affärsverksamhet bloggar