tisdag, april 28, 2009

Uppsala kommun nettobidragstagare

Uppsala kommun är nettobidragstagare i det kommunala utjämningssystemet. Uppsala får 2635 kr/invånare år 2009 från "rikare" kommuner. Gunnar Hedberg (m) har samtidigt försökt få det att låta som om Uppsala drabbas ekonomiskt av utjämningssystemet. Vid gårdagens fullmäktigedebatt fördes frågan upp om det är av okunskap eller fräckhet; oavsett vilket svävar förhoppningsvis ingen längre i okunskap om att Uppsala vinner ekonomiskt på systemet. Men försvara det kommunala utjämningssystemet bör vi göra även om situationen vore den motsatta, utifrån motivet att alla kommuner i landet måste ha rimligt lika förutsättningar till välfärd.
Affärsverksamhet bloggar