torsdag, april 16, 2009

Skjut på budgetbeslut!

I vanliga fall tar kommunfullmäktige beslut om kommande års budget före sommaren, för att ge nämnderna ett halvår att anpassa verksamhet och ekonomi. Men det är inte alltid de prognoser som funnits på våren visats vara tillräckliga som beslutsunderlag, och år 2003 och 2008 har kommunfullmäktige tvingats till förnyade beslut i november. I år är situationen ännu mer skakig. I princip har prognoserna för nästa års skatteintäkter försämrats med 100 miljoner kronor varje månad. Ett fullmäktigebeslut i juni riskerar därför i högre grad än någonsin tidigare vara fullständigt ohållbart i november-december. Istället för att ta beslut i juni, och med allra största sannolikhet tvingas revidera hela budgeten ett halvår senare, vore det klokt att skjuta budgetbeslutet till i höst!
Affärsverksamhet bloggar