fredag, april 03, 2009

Medfinansieringsfrågan en riksfråga

Politikerbloggen har idag fångat upp det jag skrivit om att kommunpolitiker måste tordas säga nej till medfinansiering av statliga vägar och järnvägar. Självklart är frågeställningen inte lokal, utan nationell, så det är bra om en bredare diskussion kommer till stånd. Bland kommentarerena på politikerbloggen finns bland annat åsikten att "det spelar väl ingen roll vem som betalar, det är ju skattebetalarnas pengar oavsett om det är kommun eller stat som betalar". Visst bygger både statens och kommunernas ekonomi på skatter, men statliga skatteintäkter kommer inte ifrån låginomsttagare på samma nivå som kommunala skatter - där ju skattesatsen är lika för alla. När kommunerna betalar för det som tidigare var statens ansvar innebär det alltså en större börda för låginkomsttagare.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Leif Ekstedt said...

Jag förstår att Du tillämpar den nya rödgröna alliansen modell.
Staten kan betala.

4:34 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Nja, någon ny modell är det knappast. Det nya är ju faktiskt alliansregeringens övervältrande av kostnader på kommunsektorn som grepp för att finansiera statliga skattesänkningar. Kostnader och ansvar bör dock alltid hänga ihop - vilket är en i alla fall grön modell, och förhoppningsvis också rödgrön.

9:51 fm  

Skicka en kommentar

<< Home