måndag, mars 23, 2009

Fp/c-missnöje med den politik som förs

Fd kommunalråd för fp och c går idag ut och kritiserar Uppsala kommun för att styras av tjänstemän, inte politiker. Oavsett om det handlar om att man egentligen är missnöjd över att de egna partierna har för lite att säga till om i alliansen, eller om man tycker att den politiska majoriteten är för passiv generellt är det ett uppenbart missnöje mot den politik de egna partierna är med och för. I en sak har artikelförfattarna fullständigt fel. De skriver: "Det mest påtagliga i kommunalrådens ansvar tycks i dag vara att besvara oppositionens enkla frågor och interpellationer." Faktum är att nuvarande majoritetskommunalråd, med undantag av kommunstyrelsens orförande, inte är betrodda med att besvara frågor och interpellationer - dessa får enbart ställas till ordförande.
Affärsverksamhet bloggar