torsdag, mars 12, 2009

Majoriteten silar mygg och sväljer elefanter

Kommunledningskontorets budgetunderlag om en femtonöres skattehöjning avfärdas av den borgerliga majoriteten. Samtidigt går den borgerliga majoriteten fram med en kraftig hyreshöjning inom Uppsalahem. Snacka om att sila mygg och svälja elefanter; en hyreshöjning på nästan 5 procent motsvarar ca 300 kr i månaden för en normalstor trea. En skattehöjning på 10 öre motsvarar 20 kronor i månaden med en beskattningsbar inkomst på 20 000 kronor i månaden. Hyreshöjningen motsvarar således 1,50 kronor i ökat skatteuttag och skulle inbringa ungefär 525 miljoner till kommunal verksamhet. Hyreshöjning drabbar dessutom i första hand hushåll med små marginaler. Boendet är ingen lyxkonsumtion och kan mycket väl jämföras med kommunsektorns välfärdsuppdrag. Antigen saknar den borgerliga majoriteten sinne för proportioner, eller så är det en medveten strategi att låta en mindre grupp betala mer, så att en större grupp ska slippa. Angående de tjugo kronor mer i månaden i skattehöjning som är konsekvenserna av mp:s förslag kan det också jämföras med att jobbskatteavdraget i snitt har inneburit 400 kronor mer i plånboken per månad 2009. Med tanke på att staten finansierar sina skattesänkningar genom att vältra över kostnader på kommunerna, är det inte orimligt att utnyttja lite av de statliga skattesänkningsutrymmet till kommunalskatt!
Affärsverksamhet bloggar