onsdag, mars 04, 2009

Länstrafikplan utan klimatperspektiv

Kommunstyrelsen beslutar imorgon om remissvar angående prioriterade objekt i länstrafikplanen. Den borgerliga majoriteten lägger huvudfokus på bilvägar, med Riksväg 55 och väg 288 som de mest angelägna. Inriktningen saknar helt klimatperspektiv, när spårburen kollektivtrafik och cykelvägar får stå tillbaka till förmån för bilvägar ökar koldioxidutsläppen, samtidigt som mindre resurser finns kvar för åtgärder som skulle kunna minska utsläppen. Miljöpartiets motförslag är naturligtvis att istället prioritera upp en spårvagnssatsning i Uppsala, regional tågtrafik och förbättrade cykelvägar.
Affärsverksamhet bloggar