onsdag, februari 25, 2009

Majoritet i opposition mot sig själv

Med anledning av några idrottsföreningars kritik mot kommunens brist på engagemang i idrottsfrågor menar Lars O Ericsson (c) i dagens UNT att idrotten får för lite pengar i förhållande till vad kulturen får. Rimligtvis är Ericsson fullt medveten om att det är han själv som tillsammans med övriga borgerliga partier har tagit beslut om de ekonomiska ramarna; så en journalistisk motfråga till honom hade varit intressant. Ilona Szatmari Waldau (v) sätter däremot fingret på problemet när hon för fram att det som orsakat situationen är att den borgerliga majoriteten efter valsegern 2006 upphävde det beslut som fattats om budget för idrottssatsningar. Fritids- och naturvårdsnämnden Ali Moulavi (m) försöker slingra sig ur det hela med att de pengar som Ilona pekar på enbart var någon form av vallöfte. Men det är inte sant! fullmäktiges beslut är dessutom väldigt lätt att kontrollera, så även här hade det varit intressant med en journalistisk motfråga till Ali.
Affärsverksamhet bloggar