torsdag, februari 19, 2009

Nu är tiden mogen för rökfri arbetstid för alla medarbetare i Uppsala kommun

Miljöpartiet föreslog redan 2004 att rökfri arbetstid skulle införas för kommunens medarbetare. Tiden var då inte riktigt mogen för en fullmäktigemajoritet att fatta ett sådant beslut; men resultatet av motionen var ändå gott, då Produktionsnämnden för vård och bildning i alla fall införde rökfri arbetstid inom pedagogisk verksamhet, vård och omsorg. Motivet för denna begränsning var att dessa medarbetare kommer i kontakt med barn och äldre och att det är särskilt viktigt att inte utsätta dessa för passiv rökning. Det ligger något i det, men passiv rökning är inte heller bra för vuxna, och med tanke på den succé det varit med rökfri arbetstid inom vissa områden borde inget nu stoppa rökfri arbetstid för samtliga medarbetare inom kommunen. Naturligtvis ska också politiker innefattas av en överenskommelse om att inte röka vid sammanträdespausar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppger att 70-85 % av alla rökare vill sluta. En rökfri arbetsplats är därför inte bara ett sätt att minska problem med passiv rökning underlättar också för en majoritet av rökarna att uppnå sina egna önskemål. Se mer på Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar