onsdag, februari 04, 2009

Uppdrag om Fyrisåbro klubbad

Kommunstyrelsen har just beslutat att ge Gatu- och trafiknämnden i uppdrag att planera för en ny bilbro över Fyrisån. Radio Uppland har en debatt mellan mig och Cecilia Forss (m) om frågan här. OBS att det är hela debatten som är intressant; den redigerade varianten skapar en felaktig bild, bl a annat att trafikökningarna som blir pga bron skulle bero på att folkmängden i Uppsala ökar. Beräknad folkmängd i Uppsala 2020 är dock lika stor oavsett om bron byggs eller inte och jämförelsen i trafikmängd är mellan ett scenario där bron byggs och ett där den inte byggs!

Men det är inte bara trista nyheter idag. Beslutet att lägga ner den militära flygverksamheten på Ärna har också försatt Uppsala Airs ambitioner i ett annat läge. Den ansökan som lämnats in, som bygger på en samverkan mellan försvaret och Uppsala Air, är inte längre så relevant; och det är inte ens längre Miljöprovningsdelegationen som nu ska pröva ansökan, utan Miljödomstolen. MD kommer då att ta ställning till om man måste ta om allt från början eller fortsätta i processen där den befann sig. Eftersom den tidigare ansökan bygger på att Uppsala Air kompletterar Försvarsmaktens verksamhet utgår jag ifrån att MD kommer besluta att processen måste tas om från början.
Affärsverksamhet bloggar