torsdag, januari 29, 2009

Centern kör dubbla budskap om Musikens Hus

Nu är Lars O Ericsson (c) i farten med att kräva privatisering av Musikens Hus igen. Det har han sagt förr, men de gånger frågan är uppe för beslut röstar han ner varje sådant förslag. Så sent som den tionde december 2008 behandlade Uppsala Stadshus AB miljöpartiförslaget att utreda möjligheten att lägga ut delar av Uppsala Konsert och Kongress på entreprenad. Lars O Ericsson röstade då nej till förslaget, tillsammans med övriga borgerliga partier, socialdemokraterna och vänsterpartiet. Lars O Ericsson kör dubbla budskap, utåt vill han låta påskina att han vill privatisera Musikens Hus, men när det kommer till beslut törs han inte ens låta utreda möjligheten att lägga ut kongress och restaurangverksamheten på entreprenad.
Affärsverksamhet bloggar