fredag, januari 16, 2009

Försvaret avfärdar koppling mellan ambulansflyg och civilflyg på Ärna

Jag har skrivit tidigare om Erik Weimans (m) osakliga argumentation kring att lågprisflyg på Ärna är en förutsättning för fortsatt ambulansflyg. Även chefen för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet, Folke Borgh, instämmer nu i detta och tillbakavisar påståendet att ambulansflyget skulle vara i fara om det inte blir något lågprisflyg. Mattias Sjölund kommer dock med ytterligare ett märkligt påstående i samma artikel: "det är en väldigt liten minoritet av politikerna som säger nej". Av fullmäktiges 81 ledamöter har redan 38 sagt att de röstar nej. Det räcker således med ytterligare tre nejröster - och Kd och C har inte tagit ställning än. Den som kan minsta gnutta matematik ser att det är väldigt jämt mellan "ja" och "nej"-sida, och absolut ingen "liten" minoritet.
Affärsverksamhet bloggar

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag skulle nog vilja gå ännu längre och hävda att eftersom 38 säger nej medan de flesta övriga ännu inte redovisat sitt ställningstagande är det inte väldigt jämnt mellan ja- och nejsidan, som du skriver. Det är en övervägande majoritet som sagt nej av dem som tagit ställning.

11:14 fm  
Blogger Unknown said...

Kan det vara så att man är emot Sjölund som sådan och efterlyser kanske en mer nyanserad part som gör anspråk på att bedriva civilflyg på Årna?

8:32 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Nja, de politiker som säger Nej till lågprisflyg på Ärna gör, så vitt jag har kännedom om, det helt utifrån miljöaspekter. Däremot finns det det ju en del andra som är positiva till lågprisflyg på Ärna, men kritiska till Uppsala Airs agerande.

12:01 em  

Skicka en kommentar

<< Home