tisdag, januari 13, 2009

Majoritet med beslutsvånda

Årets första arbetsutskottsmöte var en uppvisning i beslutsvånda från den borgerliga majoritetens sida. Sveriges Elevers Centralorganisation ansökan om bidrag för att hålla årsmöte i Uppsala 2-5 april skapade en förvirrad diskussion. Ansökan lämnades in 9 oktober, men beslutet blev återremiss. Återstår att se om årsmötet hinner gå av stapeln innan majoriteten lyckats enas om en linje. Diskussionen om huruvida Uppsalas skolor ska ha undervisning eller inte sista april tog en ännu märkligare tur. Trots enighet om att det bästa vore om skolorna har undervisning sista april, fördes diskussionen om man törs utmana lärare och ungdomar med ett sådant beslut, varpå det hela får rinna ut i sanden, med fortsatt ledighet i uppsalaskolorna. Gunnar Hedberg (m) talade om att detta är en konsekvens av att första maj nu blivit röd dag. Nja, det var ju rätt länge sedan!
Affärsverksamhet bloggar