tisdag, december 16, 2008

Bra beslut vid årets sista KSAU

Gårdagens arbetsutskottsmöte var årets sista, och kanske också det som levererade de bästa besluten. KSAU beslutade bland annat att skicka ut förstudie kring spårtaxidragning i Boländerna till berörda organ, med remisstid till 15 mars, och vidare om uppdrag till kommunledningskontoret att initiera arbetet med hur biogasen till stadstrafiken kan optimeras. Det sistnämnda har miljöpartiet försökt få fram beslut kring under lång tid, men förslaget har avfärdats gång efter annan. Vid kvällens fullmäktigemöte var centerpartisten Per Norstedt inte uppdaterat kring KSAU:s beslut, och fortsatte i gamla hjulspår att argumentera mot mp-förslaget. Kommunikationen inom majoriteten behöver förbättras! Men framför allt är det viktigt att Uppsala Vatten och Avfall nu arbetar utifrån kommunledningens beslut och inte obstruerar mot det.
Affärsverksamhet bloggar