tisdag, december 09, 2008

Uppsala gick inte vidare

Uppsala gick inte vidare som kulturhuvudstadskandat. Läs mer här. Om det var de politiska striderna om frågan i Uppsala som gjorde att ansökan inte ansågs hålla måttet lär vi däremot aldrig få något absolut svar kring.
Affärsverksamhet bloggar