torsdag, november 27, 2008

Majoriteten backar inte om färdtjänsttaxorna

UNT:s rubrik Politikerna backar om färdtjänsten förvirrar mer än lovligt. Den som tagit del av det tidigare Gatu- och trafiknämndsbeslutet att föreslå KS/KF höja taxorna från första januari lär av en sådan rubrik dra slutsatsen att så nu inte kommer att bli fallet. Det är dock inte innebörden av majoritetens beslut; tvärt om ska taxorna höjas exakt så som Gatu- och trafiknämnden föreslagit. Däremot fanns ett förslag från miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet om lägre taxor än vad GTN-förslaget innebar. För att parera detta förslag föreslog majoriteten att uppdra till GTN att utreda framtida taxesänkningar - men det är inte liktydigt med att sådana taxesänkningar kommer att förverkligas, och framför allt innebär det ingen förändring i det faktiska beslutet att höja taxorna från första januari!
Affärsverksamhet bloggar