torsdag, november 20, 2008

Skapa morgondagen - igen

Lasse Svensson och SH-bygg arrangerade idag ett eftermiddagsseminarium som uppföljning på förra höstens Skapa morgondagen. Ett mycket bra initiativ med spännande innehåll. Förhoppningsvis får SH-bygg hjälp att driva kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet vidare ifrån andra. De tekniska lösningarna för att bygga hållbart finns! Problemet är den slentrian som gör att ohållbara lösningar ändå ofta väljs. Inte ens Mikael Lönnborg, som talade om 150 års finansiella kriser, levererade ett helt negativt budskap; möjligtvis blir den pågående finansiella krisen en sporre i att få fram miljömässigt hållbar utveckling.
Affärsverksamhet bloggar