måndag, november 10, 2008

Presstödsnämnden

Partistyrelsens utsåg mig i helgen till ledamot av presstödsnämnden, från första januari 2009. Ett mycket spännande uppdrag! I nämnden sitter ett par av mina kollegor från utredningen Mångfald och räckvidd, bland annat utredningens ordförande Sören Thunell (s). Med tanke på det goda samarbete vi hade i utredningen bådar det gott. Att min kommunalrådskollega Ilona Szatmari Waldau (v) också sitter med i nämnden gör utgångspunkten för samverkan än bättre.
Affärsverksamhet bloggar