fredag, november 07, 2008

Vattenfall ändrar sig om elproduktion vid avfallsanläggningen

Idag arrangerar Räddnings- och beredskapsnämnden utbildningsdag i krisledning. Pär Holmgren inledde med att, som vanligt, beskriva klimatförändringarnas konsekvenser. Särskilt uppfriskande var att han sågade miljöpartiets mål om 80-procentig reduktion av växthusgaser. Inte för att det är för radikalt (som vi fått höra från andra politiska partier och många ledarskribenter); men för att det naturvetenskapligt nödvändiga målet är 100-procentig reduktion, samtidigt som vi finner metoder att dammsuga atmosfären på koldioxid. Men Pär la sedan till att det samtidigt finns en risk om politiken går fram snabbare än vad allmänheten förstår nödvändigheten av - eftersom det då kan dyka upp populistiska partier med löften om att sänka bensinskatten. En riktig släng mot kd, som förde fram bensinskattesänkning som ett av de tre viktigaste vallöftena 2006!

Efter Pär talade Stig Emtesten från Vattenfall. Han inledde med att medge att Vattenfall är Sveriges enskilt största klimatbov; men hade också en positiv nyhet: Vattenfalls sopförbränningsanläggning i Uppsala ska nu kompletteras med elturbin. Detta leder till förbättrad resurshushållning och minska koldioxidutsläpp. Synd bara att det skulle bli så många förlorade år. Faktum är att när Vattenfall ansökte om att bygga block 5, utan elproduktion, drev miljöpartiet att Uppsala kommun skulle motsätta sig anläggningen. Men någon majoritet för det gick inte att uppnå 2002, varför miljöpartiet ensamt överklagade beslutet om att bygga anläggningen till miljödomstolen. Miljöpartiets riksdagsgrupp hanterade samtidigt frågeställningen genom att, tillsammans med den socialdemokratiska regeringen, driva igenom en förändring av skattereglerna för att med ekonomiska styrmedel få sopförbränningsanläggningar utan elproduktion att moderniseras. Moderaterna gick emot riksdagsbeslutet och förde i valrörelsen 2006 en aggressiv kampanj om att riva upp beslutet, med motivering att beslutet inte skulle få önskade miljöeffekter. Vattenfalls beslut att nu bygga en turbin är ett resultat av riksdagsbeslutet, och visar på kraften av riktade miljöskatter.

Som vanligt får miljöpartiet till sist genomslag för den miljöpolitik som partiet för fram. Men det är frustrerande att konservativa krafter alltid håller emot, med reultat att många år förloras, med bl a många tons onödiga koldioxidutsläpp som följd. Det är dags att moderaterna slutar agera bromskloss - och lär sig att deras ryggmärgsreaktioner är felaktiga. Konservativa partier och industrier måste framöver bli snabbare på att ta till sig ny teknik och de förslag miljöpartiet lägger om vi ska kunna accelerera utsläppsminskningarna.
Affärsverksamhet bloggar