tisdag, november 04, 2008

13 dagar kvar...

Efter ca tre års väntan är det nu bara 13 dagar kvar... sedan får vi provåka Vectus spårtaxiprovbana! Men att provåka blir självfallet inte det mest intressanta - huvudfrågeställningen är om tekniken uppfyller det som bolaget pekat på som möjligt. Om så lär vi nästa år kunna få ett beslut om att bygga en pilotanläggning för spårtaxi i Boländerna!
Affärsverksamhet bloggar